Skolsköterska

Jag heter Lea Leinander och är skolsköterska.

Elevhälsan är kostnadsfri och erbjuder hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsofrämjande arbete, lättare sjukvårdsinsatser, samt vaccinationer enligt enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Skolläkare
Skolläkaren heter Katarina Fängström Wallin. Hon erbjuder konsultation om skolrelaterade problem och har tidsbokad mottagning på skolan några gånger per termin. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Tystnadsplikt
Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt.

Hälsobesök
Skolsköterskan träffar elever, tillsammans med föräldrar, i förskoleklass, år 2 och 4 för hälsobesök. Då pratar man tillsammans om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.

Välkommen att kontakta mig!

Lea
Telefon: 018-727 58 89
lea.leinander@uppsala.se

7 mars 2017